Wykaz niektórych Klientów gdzie Serwis Sprzątający DES wykonał lub wykonuje kontrakt na usługę stałego i kompleksowego utrzymania czystości i porządku w obiektach oraz terenów zewnętrznych w pełnym zakresie:

Izba skarbowa al. Marsz. J. Piłsudskiego 59A w Olsztynie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Ul. Kościuszki 46/48 w Olsztynie,

Starostwo Powiatowe w Olsztynie pl. Bema 5 w Olsztynie,

Sąd Rejonowy w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 44 w Olsztynie,

Sąd Okręgowy w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 44 A w Olsztynie,

Sąd Administracyjny w Olsztynie ul. Emilii Plater1 w Olsztynie,

Warmińsko-Mazurski Urząd skarbowy ul. Lubelska 37 w Olsztynie,

Narodowy Bank Polski al. Marsz. J. Piłsudskiego 11/17 w Olsztynie,

Bank Gospodarstwa Krajowego ul. Pieniężnego 19 w Olsztynie,

Agencja Nieruchomości Rolnych w Olsztynie ul. Głowackiego 6 w Olsztynie,

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej ul. Szarych Szeregów 7 w Olsztynie,

Biuro Projektów "BPBW" Sp. z o.o. ul. Głowackiego 28 w Olsztynie,

Centrum Biznesu „Cezal” ul. Kard.S.Wyszyńskiego1wOlsztynie,

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska ul. Żołnierska 16 w Olsztynie,

Salon Opla „MIBO” ul. Jagiellończyka 41c w Olsztynie,

Salon „IVECO” ul. Lubelska 48 w Olsztynie,

Firma KOLPORTER ul. Augustowska w Olsztynie,

Radio ESKA ul. Kard.S.Wyszyńskiego1 w Olsztynie,

Firma „ITM” ul. Wawrzyczka12 w Olsztynie,

Firma UNIKORN Sp. z o.o. al. Marsz. J. Piłsudskiego 72 C w Olsztynie,

Złomrex Metal Sp. z o.o. ul. Lubelska 19 w Olsztynie,

Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. Kard.S.Wyszyńskiego1 w Olsztynie,